Kupaza sauti kutakuokoa

Jinsi ya kuanzisha mazungumzo na wazazi wako

Kupaza sauti kutakuokoa

“Wazazi wangu hawataelewa”

Wote tumewahi kusema maneno haya hapo awali.

Ukweli ni kwamba tunahitaji kujifunza jinsi ya kuzungumza na wazazi wetu na ndugu zetu wakubwa ili waweze kutuelewa vizuri zaidi. Tunajua kuzungumza na wazazi wetu kunaweza kuonekana kuwa ni hali ya kutisha, lakini wapo kwa ajili ya kutusaidia wakati wowote tunapohitaji msaada. Kwa hivyo ni muhimu sana kutoficha masuala muhimu kwa watu ambao wanatupenda sana.

Ikiwa hauzungumzi na wazazi wako kila siku, inaweza kuwa vigumu kuwa na mazungumzo mazuri na wao. Hivyo anza kwa kuzungumza nao kuhusu mambo madogo. Unaweza kuwauliza kuhusu jinsi siku yao ilivyoenda au kuzungumza nao kuhusu siku yako mwenyewe.

Hizi ni baadhi ya dondoo kukusaidia iwe rahisi

Kuwa na Mpango

Kabla ya kuzungumza na wazazi wako unatakiwa kufanya yafuatayo:

  1. Fikiria kuhusu kile unachotaka kusema.
  2. Andika chini. Kwa mfano, ikiwa unataka kuomba ruhusa kwenda mahali fulani, unaweza kuandika eneo lilipo, muda gani utarejea na nani atakayewajibika, kama mzazi wa rafiki au ndugu mkubwa, hivyo wazazi wako wanaweza kujisikia huru kukuruhusu uende.
  3. Chagua ambaye unataka kuzungumza naye. Unataka kuzungumza na mmoja wa wazazi wako au wote wawili? Au unataka mmoja wa wazazi wako kukusaidia kuzungumza na mzazi wako mwingine?
  4. Pia unahitaji kupanga wakati. Panga mazungumzo yako wakati wazazi wako hawana mambo mengi ili waweze kukuzingatia.

Kuwa Jasiri

Usiruhusu wasiwasi kuhusu kile wazazi wako wanaweza kusema kukuzuia kuzungumza nao. Haijalishi ni jambo gani, kulizungumzia ni wazo zuri daima.

Kuwa Muwazi na nenda kwenye swala husika

Unapozungumza na wazazi wako unahitaji kuwa mtulivu ili waweze kukuelewa kwa urahisi. Usiongezee. Kuwa mkweli. Kuwa mwenye kueleweka na wazi. Wafanye wajue unachofikiria, unavojisikia na unachotaka. Ni muhimu wazazi wako waelewe kila kitu unachosema.

Sikiliza

Sehemu muhimu zaidi ya mawasiliano ni uwezo wa kunyamaza na kusikiliza. Hakikisha unaelewa kile wanachokuambia wazazi wako ili uweze kujibu vizuri. Ikiwa hukubaliana na kile wanachosema, kuwa mpevu na uzungumze nao kwa sauti nzuri na yenye heshima. Kwa njia hii watachukulia kile utakachosema kwa uzito.