Imarisha kujiamini kwako: Sehemu ya 1

Tengeneza kauli yako mwenyewe

Imarisha kujiamini kwako: Sehemu ya 1

Kujiamini sio mwisho wa safari; haifanyiki kwako siku moja. Ni safari, na unaweza kuchukua hatua njiani kila siku.

Kutengeneza kauli yako mwenyewe kunaweza kukuhimiza na kukupa motisha. Inaweza kukusaidia kuunda ujasiri wako wa kushughulikia kila siku mpya, changamoto na nafasi zake.

Inakuhusu wewe

Kupata kauli ambayo inafanya kazi kwako ni hatua ya kwanza. Kuwa mwaminifu kama uwezavyo kuhusu kile kinachokutisha na kile kinachokufanya uhisi vizuri kujihusu.

Jaribu kuandika wakati wa mwisho ulijivunia, au wakati wa mwisho ulihisi umepata msukumo. Unaposoma ulichokiandika, zingatia jinsi kila kifungu au neno linakufanya uhisi na uchague zile ambayo zinakupa motisha.

Maneno ambayo yana nguvu zaidi kwetu yanaweza kuwa yale ambayo yanaondoa uoga wetu. Tukihisi tunatishwa na watu, kifungu rahisi kama 'tuko sawa' kinaweza kuwa sawa, au mtu ambaye ana wasiwasi kuhusu kuwa mtulivu anaweza kutumia kifungu cha 'si lazima niongee kwa sauti ili niwe na nguvu' kinaweza kusaidia kukumbatia hali yake halisi.

Au tunaweza kuunda kauli zetu kutokana na vipaji vyetu, au vipaji ambayo tunataka kuvikuza ndani yetu. Ikiwa wewe ni mbunifu, unafanya kazi kwa bidii au unajali - chochote unachohisi ni muhimu kwako, kuna na kauli yako inayoelezea sehemu bora kukuhusu.

Ishi kulingana na kauli yako

Unapopata kauli yako, hatua nyingine ni kuifanya iwe sehemu ya maisha yako. Kauli zetu zinapaswa kuwa mada yetu wakati tunatembea na taa yetu wakati tunahisi vibaya. Kwa hivyo pata njia za kuhusisha kauli yako katika siku yako.

Iandike, ichore, iweke kwenye pochi yako. Iseme kwenye kioo au uiimbe kwenye wimbo wako uupendao Kuwa mbunifu. Ifanye iwe nembo, ibandike kwenye mswaki wako au ndani ya viatu vyako. Au chagua maneno makuu na uyafanye yake maneno yako ya siri.

Kujitumia ujumbe mzuri kila siku kunaweza kutufanya tufurahie na kuwa wajasiri zaidi. Na wakati matokeo yake yanaisha, tunaweza kuchagua kauli mpya na turudie kila kitu tena.